OT2022EPIC
DX Call: OT2022EPIC
Freq: 18132.0
Time: 1852Z
Comment: Raff
Spotter: JA6GGD-7
Spotter State:

Home