IQ8XS
DX Call: IQ8XS
Freq: 14080.0
Time: 1815Z
Comment: CDM I*
Spotter: IU3MAG
Spotter State:

Home